Phase 1

CALL FOR PARTICIPATION - Surf The Wave Intensives in Wales

CALL FOR PARTICIPATION - Surf The Wave Intensives in Wales

For UK based independent dance artists and companies

Pavilion Dance South West invite applications for participation in the Surf The Wave in Wales Intensive from UK- based independent dance artists, dance companies and their producers to attend an event that aims to:

  • Create a space for thinking about how we create, communicate and collaborate in dance

  • Build and strengthen networks and relationships with programmers and venues

  • Open up possibilities for touring dance across Wales

  • Support artists and companies to respond to new opportunities

The dates of the intensive is Wednesday 20th March 2019, at University of South Wales, Cardiff Campus

Download the call out information and application form.

Please fill in the equal opportunities monitoring form.

Deadline for applications is 5pm, Tuesday 15th January 2019


GALW I GYMRYD RHAN

Ar gyfer artistiaid dawns annibynnol a chwmnïau gyda’u canolfan yn y Deyrnas Unedig

Mae Pavilion Dance South West yn gwahodd ceisiadau i gymryd rhan yn Surf the Wave Intensive yng Nghymru. Rydym ni eisiau ceisiadau oddi wrth artistiaid dawns annibynnol, cwmnïau dawns a’u cynhyrchwyr sydd â’u canolfan yn y Deyrnas Unedig, i ddod i ddigwyddiad gyda’r nod o:

  • Greu lle i feddwl am sut byddwn yn creu, cyfathrebu a chydweithio mewn dawns.

  • Adeiladu a chryfhau rhwydweithiau a pherthynas gyda rhaglenwyr a lleoliadau.

  • Agor posibiliadau ar gyfer dawns deithiol ar draws cymru.

  • Cefnogi artistiaid a chwmnïau i ymateb i gyfleoedd newydd.

Bydd y digwyddiad hwn ddydd Mercher 20 Mawrth 2019, ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Morgannwg.

Lawrlwythiadau:

Ffoniwch wybodaeth

Ffurflen gais

Ffurflen monitro cyfle cyfartal

Ceisiadau i mewn erbyn 5pm, dydd Mawrth 15 Ionawr 2019